Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Partnerské mestá   /   KISKÕRÖS (Maďarská republika)

KISKÕRÖS (Maďarská republika)

KISKÕRÖS (Maďarská republika)

 
 
 
Región: Báčsko-malokumánska stolica
Počet obyvateľov: 15 402
Rozloha: 102,23 km2
Nadmorská výška: 102 m.n.m.
Vzájomné kontakty od roku: 1976
Prvá oficiálna zmluva: 2.10.1994
Internetová stránka mesta: www.kiskoros.hu
 
 
 

Stručná charakteristika mesta:

 
Kiskõrös (v slovenskom preklade Malý Kereš) je počtom obyvateľov šieste najväčšie mesto Báčsko-malokumánskej stolice. Nachádza sa 110 km južne od Budapešti a 22 km východne od rieky Dunaj, na západnom okraji piesočnatej pahorkatiny medzi Dunajom a Tisou. 
Prvé písomné doklady o osade na tomto území pochádzajú z 13. storočia. Toto sídlo bolo v druhej štvrtine 16. storočia zničené tureckými dobyvateľmi a takmer zrovnané so zemou. V roku 1691 cisár Leopold I. daroval toto územie rodine Vattayovcov ako odmenu za zásluhy v protitureckých bojoch. Zlomky pôvodného obyvateľstva, ktoré sa pomaly vracali do svojich bývalých domovov, neboli schopné začať nový prosperujúci život v zničenom území. Bratia Vattayovci riešili tento problém prisťahovaním asi 700 slovenských kolonistov z územia dnešného Slovenska. Osídľovací kontrakt je datovaný 19. májom 1718. Roku 1784 cisár Jozef II. udelil tejto osade s približne 5000 obyvateľmi štatút mesta.
Kiskõrös je významné vinárske mesto a dôležitú úlohu zohráva aj ovocinárstvo. Zaujímavosťou mesta je termálna voda, vďaka ktorej funguje termálne kúpalisko vhodné aj na liečebnú rekreáciu. Na základe veľkého počtu slovenských prisťahovalcov, ktorí v minulosti osídlili Kiskõrös, je v meste Slovenský národnostný pamiatkový dom. Nachádza sa tu aj rodný dom Sándora Petõfiho, významného maďarského básnika, ktorý sa tu narodil. 
 

Stručná charakteristika partnerskej spolupráce:

 
Spolupráca sa začala na základe žiadosti všeobecnej školy Jozefa Bema s fakultatívnym vyučovaním slovenského jazyka v Kiskõrösi o korešpondenciu žiakov škôl, ktorá bola adresovaná riaditeľstvu Základnej deväťročnej školy v Liptovskom Mikuláši. Vtedajší riaditeľ školy kladne odpovedal a v r. 1974 sa začala spolupráca medzi týmito dvomi školami. Dochádzalo aj k výmene kultúrnych telies a postupne začali spolupracovať aj mestá, čo 2.10.1994 vyvrcholilo podpísaním oficiálnej zmluvy o spolupráci. 
V súčasnosti pravidelne dochádza k výmenám oficiálnych delegácií na Stoličných dňoch v Liptovskom Mikuláši a na Slovenských národnostných dňoch a tradičnom vinobraní v Kiskõrösi. Týchto výmen sa zúčastňujú aj rôzne kultúrne telesá a študenti, ktorí v športoch súťažia s maďarskými študentmi na Slovenských národnostných dňoch. Taktiež každoročne dochádza k pobytu študentov z Kiskõrösa v Liptovskom Mikuláši na lyžovačke.