Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Partnerské mestá   /   GALANTA (Slovenská republika)

GALANTA (Slovenská republika)

GALANTA (Slovenská republika)

 
Kraj: Trnavský
Počet obyvateľov 15 135
Rozloha: 33,91 km2
Nadmorská výška: 118 m n. m.
Prvá oficiálna zmluva s mestom: 13. 6. 2006
Memorandum o spolupráci 11. 8. 2016
Internetová stránka mesta: www.galanta.sk
 
 

Stručná charakteristika mesta:

 
Mesto Galanta sa nachádza v Trnavskom samosprávnom kraji a leží v strednej časti juhozápadného Slovenska. Mesto je jedným z kultúrnych, správnych a hospodárskych centier podunajského regiónu. Pre oblasť sú charakteristické veľmi dobré klimatické podmienky. Galanta je obklopená viacerými väčšími a menšími vodnými tokmi – Váh, Malý Dunaj a Dudváh.
 
Najvýznamnejší rok pre mesto Galanta bol 1421, pretože panoval rod Esterházyovcov, ktorý takmer 6. storočí diktoval smer a rozvoj mestečka. Na príkaz dali postaviť neogotickú pohrebnú kaplnku a dva kaštiele – Neogotický a Renesančný. Práve veža neogotického kaštieľa sa stala motívom erbu, ktorý nosí mesto Galanta. Nádvorie kaštieľa v súčasnosti slúži na organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí. V 16. storočí sa v Galante začali konať prvé jarmoky a v roku 1635 kráľ Ferdinand II. vydal listinu, v ktorej povolil štyri výročné jarmoky a pribudli k nim aj týždenné trhy.
 
V súčasnosti má mesto Galanta mnoho organizácií, ktoré podporujú rozvoj kultúry a športu. Mesto má Mestské kultúrne stredisko, ktoré rozvíja kultúrno - spoločenský život a vytvára podmienky pre záujmové, vzdelávacie a kultúrne aktivity.  Mesto organizuje každoročne mnoho podujatí, medzi ktoré patria: Galantské trhy, Promenádny koncert Dychového orchestra Mesta Galanta, Jánske ohne, Galantafest, Kultúra bez hraníc.
 

Stručná charakteristika partnerskej spolupráce:

Mestá Galanta a Liptovský Mikuláš spolu udržiavajú neformálne kontakty už od r. 1991. Táto spolupráca vznikla na základe spolupráce medzi Miestnymi odbormi Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši a Galante. Oficiálna spolupráca začala v roku 2006, kde sa zaviazali budovať široký okruh kontaktov medzi mestami v oblasti vzdelávania, kultúry a športu, rozvoja urbanizácie a ochrany životného prostredia a činnosti samosprávnych orgánov. V roku 2016 bolo podpísané slávnostné memorandum o spolupráci pri príležitosti 10. výročia partnerstva medzi mestami. Počas týchto rokov mestá spolupracovali v oblasti kultúry, športu a cestovného ruchu. Každoročne sa uskutočňujú výmeny oficiálnych delegácií.
 

Partnerské mestá:

Liptovský Mikuláš - Slovensko
Kecskemét – Maďarsko
Paks – Maďarsko
Mikulov – Česko
Tótkomlós - Maďarsko
Bečej - Srbsko