Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Humanitárna pomoc   /   Dôležité informácie pre vlastníkov nehnuteľností, ktorí poskytujú ubytovanie odídencom z Ukrajiny

Dôležité informácie pre vlastníkov nehnuteľností, ktorí poskytujú ubytovanie odídencom z Ukrajiny

Vážení občania,
podľa aktuálnej novely zákona o azyle bude možné vlastníkom nehnuteľností mesta Liptovský Mikuláš (a mestských častí) poskytnúť príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny. 

Oprávnené osoby: 

·    vlastníci bytov a rodinných domov, ktorí neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia,
·    ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie (nepodnikateľské subjekty).
 

Výška príspevku:

·    7€ / 1 noc - za osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
·    3,5€ / 1 noc - za osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov,
·    príspevok možno poskytnúť najviac za sedem nocí poskytovania ubytovania predchádzajúcich dňu poskytnutia dočasného útočiska odídencovi, najskôr však od 26. februára 2022.
 

Povinnosti oprávnenej osoby:

·    uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom,
·    čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi,
·    do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ predloží mestu výkaz oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca,
·    za odídenca, ktorý nenadobudol plnoletosť uzatvára zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi jeho zákonný zástupca, blízka osoba alebo súdom ustanovený opatrovník.
 

 
Všetky potrebné vzory dokumentov nájdete nižšie. Po vyplnení týchto dokumentov v danej lehote Vás žiadame, aby ste ich priniesli VYPLNENÉ počas stránkových dní do klientskeho centra Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
Kontakt: 044 / 556 51 72,      044 / 556 52 68
Príspevky budú prenajímateľom vyplatené do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva. Mesto Liptovský Mikuláš nebude vyplácať príspevky právnickým osobám, ktoré poskytli ubytovanie odídencom, ak takéto ubytovanie poskytujú na základe živnostenského oprávnenia.

 


 
 Podrobnejšie informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://minv.sk/