Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Bývanie

BývanieVyberte zo zoznamu:

Evidencia žiadostí o pridelenie bytu
  • Evidencia žiadostí o pridelenie bytu
  • Poskytnutie ubytovania v ubytovni vo vlastníctve mesta
  • Informácia o výške dlžnej sumy za prevod bytu
Vybrať

Evidencia žiadostí o pridelenie bytu

Žiadosť sa podáva na MsÚ v Lipt. Mikuláši, ktorý ju posúdi, v prípade potreby vyzve žiadateľa na jej doplnenie a zašle občanovi oznámenie o zaevidovaní resp. nezaevidovaní žiadosti.

Potrebné doklady a prílohy:
-- žiadosť o pridelenie bytu
-- tlačivo
-- potvrdenia o čistom príjme za predchádzajúci kalendárny rok
-- príp. lekárske potvrdenia a iné doklady podľa úvahy žiadateľa

Doba vybavenia: 30 dní
Poplatky: bez poplatku
 Prílohy
1. Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu  


 Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Mgr. Hromádková Valéria 27 321 valeria.hromadkova@mikulas.sk
2. Mgr. Jurgošová Ľubica 27 321 lubica.jurgosova@mikulas.sk
3. Mgr. Pastrnáková Lenka 27 321 lenka.pastrnakova@mikulas.sk