Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Mesto   /   Symboly mesta

Symboly mesta

Erb mesta tvorí v modrom štíte striebrovlasý a striebrobradý svätý Mikuláš v zlatých topánkach, striebornej albe, striebornom zlatolemom ornáte a striebornom plášti, pravicou pred sebou držiaci striebornú knihu s troma zlatými guľami a v ľavej ruke drží zlatú ľavošikmú privrátenú berlu. Svätý Mikuláš, patrón obchodníkov a námorníkov, sa stal aj patrónom tunajšieho kostola z 13. storočia postavenom pri obchodnej ceste smerom na Spiš. Stal sa pečatným a erbovým symbolom tejto lokality. Doložený je od najstaršej mestskej pečate zo 14. storočia. Podoba svätca sa v detailoch menila, napr. začiatkom 17. storočia je svätec zobrazený nezvyklo sediaci. V písomnostiach z 19. storočia sa zobrazuje už ako stojaci so svojimi obvyklými atribútmi.

V takejto kompozícii svoj erb mesto používa dnes. Výtvarne ho spracoval akademický sochár Alfonz Groma.

Erb mesta

Pečať mesta Vlajka mesta

Mestská vlajka vychádza z farieb erbu a je historicky doložená.

Symboly mesta sú evidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou L-6/1997.

Zvučka mesta  
Notový zápis ( 128kB )  pdf.jpg
Zvučka (kvalita 128 Kbps, 731kB)  wmf.gif
Zvučka (kvalita 196 Kbps, 1.07MB)  wmf.gif